نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • تعریف و اهداف مدیریت استراتژیک نگهداری و تعمیر و اهمیت ارتقای بهره‌وری درانجام امور نت
 • انتظارات روبه‌رشد از نگهداری و تعمیر طی ادوار زمانی مختلف
 • روند تکاملی استراتژی‌های نگهداری و تعمیر در پاسخ به انتظارات رو‌به‌رشد و ارتقای بهره‌وری
 • تعریف و اهداف استراتژی نگهداری بهره‌ور (Productive Maintenance)
 • تعریف و اهداف نگهداری/تولید بهره‌ور فراگیر (TPM)
 • تفاوت‌های TPM و PM
 • TPM و ۵S
 • سازمان یادگیرنده (Learning Organization) و TPM
 • ارکان TPM و تشریح مفهوم مدیریت مشارکتی فراگیر در TPM (Total Participative Management)
 • خط‌مشی TPM و ارتباط تولید ناب (Lean Manufacturing) با TPM
 • نگهداری خودگردان (Autonomous Maintenance) و ارتباط آن با TPM
 • نقش اپراتورها و پرسنل نگهداری در TPM
 • موارد مورد توجه در TPM فراتر از موضوع نگهداری و تعمیر تجهیزات
 • TPM در امور اداری
 • شرح وظایف گروه‌های TPM
 • شاخص‌های سنجش اثربخشی TPM
 • عوامل کلیدی موفّقیت در TPM
 • فازبندی لازم جهت اجرا و پیاده‌سازی TPMتاریخ & زمان
شنبه
۲۰ آبان ۱۴۰۲
Start - ۸:۳۰
سه‌شنبه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
End - ۹:۱۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.